התרומה שלך עושה שינוי


תרומה באמצעות כרטיס אשראי

תרומה מאובטחת באמצעות חברת Paypal
תרום עכשיו

תרומה באמצעות bit

למספר טלפון: 054-5731427

תרומה באמצעות העברה בנקאית

פרטי חשבון הבנק:
בנק לאומי (10)
סניף 896 (רמת ישי)
מס' חשבון 381400/91

תרומה באמצעות המחאה (צ'ק)

ניתן לשלוח המחאה (צ'ק) בדואר לכתובת:
נדב אברמוביץ', אלכסנדר 36, קרית טבעון, מיקוד 3602136
לפקודת: "חברותא- כולנו יחד"
התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46